Alexandra Sophie梦幻摄影作品集

Alexandra Sophie是一位19岁的自学摄影师,拍摄手法是如此的迷人,她捕捉的画面就像童话的梦境一样那么的梦幻易碎。 通过她的惊人美丽的照片,Sophie 出来证明柔软,爱情,梦想和甜美纯真永远不会过时。

Alexandra Sophie梦幻摄影作品集1

Alexandra Sophie梦幻摄影作品集2

Alexandra Sophie梦幻摄影作品集3

Alexandra Sophie梦幻摄影作品集4

Alexandra Sophie梦幻摄影作品集5

Alexandra Sophie梦幻摄影作品集6

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言