Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集

Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集,Yong Ho Ji是韩国的一位雕塑艺术家,不过他用的是废旧轮胎和橡胶等原材料来创作,他的作品是采用钢结构和回收回来的轮胎制作而成,真是应了这句老话,一个人的垃圾却是另一个人的宝藏。

Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集1

Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集2

Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集3

Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集4

Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集5

Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集6

Yong Ho Ji 废旧轮胎雕塑艺术作品集7

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言